SMARTT® Methode – BlancDemain
header pagina cases

Enkel zo ontgrendel jij het volgende maturiteitsniveau voor jou en je team. Dat is net waar onze aanpak Start to be SMARTT om draait. 

 • Bedrijven die SMARTT worden, realiseren een verhoogde efficiëntie, betrokkenheid, professionalisering en dus ook MARGE. 
 • Bedrijfsleiders die SMARTT werken ervaren meer rust, meer vrijheid om zichzelf te kunnen zijn, en meer inzicht om betere beslissingen te kunnen nemen.

Start to be SMARTT is een gestructureerde aanpak, afgestemd op jouw noden. 

Totaalaanpak Meteen toepasbaar Focus op de essentie
Met SMARTT bekijken we niet een stukje van de puzzel, maar de hele puzzel.  SMARTT formuleert concrete adviezen waarmee we je uitdagen en die je meteen kan toepassen op je bedrijf. Met SMARTT nodigen we je uit om na te denken over je missie en strategie, zodat je beter voorbereid bent op de toekomst.
     
Jouw praktische MBA Met aantoonbaar resultaat Geen standaardformule
Geen dure woorden, geen theorie. Wel praktische modellen, die je kan beschouwen als jouw persoonlijke MBA. SMARTT zorgde in het verleden al voor fantastische resultaten. Ook bij jouw bedrijf kunnen we daarvoor zorgen. Advies op maat dat werkt voor jouw bedrijf.

Stap 1: Zicht op het totaalbeeld van jouw bedrijf

In tegenstelling tot veel andere methodes, geeft SMARTT je inzicht in het totaalbeeld van je bedrijf op een objectieve en gestructureerde manier. Want: 

Voor je weet hoe je je bestemming wilt bereiken, moet je eerst weten waar je staat. 

 

Hoe zit jouw bedrijf in elkaar? Wat zit er allemaal tussen de bestelling en de factuur? Neemt iedereen binnen jouw organisatie zijn verantwoordelijkheid? Is iedereen zich bewust van zijn functie en rol? Wordt er duidelijk en snel gecommuniceerd?
We gebruiken hiervoor onze ervaring en gezond verstand, maar ook verschillende methodes en modellen, zoals:

 • Diepgaande  interviews met de bedrijfsleider en de sleutelfiguren
 • Het FITCH-model (gecertificeerd psychometrisch analysemodel)
 • Het “organisch organogram”, om duidelijk te stellen hoe jouw bedrijf werkt en hoe iedereen en de verschillende afdelingen aan elkaar gelinkt is. 

Zo dringen we door tot het hart van jouw bedrijf en ontdekken we waar de achillespees zit.
Dit is een begin van het proces van bewustwording. 

Stap 2: Op naar de kern van het probleem

Het is niet altijd makkelijk om het bos door te bomen te zien. Toch heb je een duidelijk beeld van de onderliggende oorzaken nodig, als je acties wil ondernemen die verder reiken dan de symptomen. Daarom helpen we je om  jouw verborgen knelpunten te detecteren. 
We pakken de kern van het probleem aan, aan de hand van zes essentiële hefbomen van het ondernemen.

Stap 3: 6 essentiële hefbomen

Hier gaan we op zoek naar hefbomen, de essentiële acties die voor jou en je team het volgende maturiteitsniveau ontgrendelen.
Nu we de verborgen knelpunten en hefbomen kennen, kunnen we ook de juiste oplossingen benoemen.

Hefboom #1. Strategie: Waar naartoe?

Symptomen: Verwarring; uiteenlopende keuzes van verschillende mensen die elkaar kunnen tegenwerken; beslissingen die moeilijk te maken zijn.
 
Een duidelijke strategie bepaalt voor jou, als bedrijfsleider, je beslissingen en je investeringen. Maar nog belangrijker is dat die strategie ook leeft binnen je teams, met een consensus en kennis over hoe zaken aangepakt moeten worden.

Hefboom #2. Methode: Is je business aan het plafonneren?

Symptomen: Bedrijfsleiders willen en kunnen groeien maar het lukt niet; het bedrijf blijft hangen en komt in een soort bestaanscrisis terecht. Zaken die vroeger goed werkten, werken nu niet meer.
 
Vaak is de manier waarop gewerkt wordt jaren de goede gebleken maar is deze nu niet meer van toepassing. Daarom bekijken we in welke groeifase het bedrijf zit, en wordt snel duidelijk welke huidige werkmethodes moeten vernieuwd worden.

Hefboom #3. Authentiek zaken doen: Wat straalt je bedrijf uit?

Symptomen: Mensen zitten niet op dezelfde golflengte; er is veel negatieve roddel; zaken worden niet aangepakt zoals jij dit wilt;  mensen stralen niet de verwachte attitude uit naar elkaar en  je klanten; mensen putten geen energie uit hun job.

Hier werken we aan een gezonde en authentieke cultuur van je bedrijf. 

Culture eats strategy for breakfast.

In een goede cultuur voelen mensen zich thuis, kunnen ze authentiek zichzelf zijn, hebben ze goesting om te presteren. Dat stralen ze dan ook uit naar je klanten, leveranciers en collega’s. Heel vaak wordt dit vergeten als motiverende factor en winstmaker. Ondertussen hebben studies dit bewezen.

Hefboom #4. Responsibility: Hoe volwassen is je bedrijf?

Symptomen: Mensen nemen hun verantwoordelijkheid niet. Dat is nooit goed, maar binnen de werking van een bedrijf is dit echt het recept voor slechte resultaten en veel frustratie.

De paradox is dat de meeste werknemers die verantwoordelijkheid nochtans wel willen nemen (en zij die dat niet willen, kan je best missen). Te vaak wordt er dan wel op de persoon geschoten en niet op de oorzaak. Maar waar knelt het schoentje dan wel?

 • Vaak kennen de mensen hun verantwoordelijkheden niet
 • Of ze krijgen niet het mandaat, de tijd, kennis of de nodige middelen
 • Soms zit de technologie in de weg of zijn de processen niet duidelijk

Het kan ook zijn dat hun leidinggevende altijd die laatste 10% van het werk in zijn handen neemt. Het is veel doeltreffender om de bovengenoemde knelpunten weg te werken.

Hefboom #5. Team: het hart van de geoliede machine

Symptomen: Slecht functioneren van een dienst of personen; slechte of verminderde samenwerking en communicatie.

Een gestroomlijnd bedrijf is enkel mogelijk met een goed geolied team met de juiste  mensen aan boord die het bedrijf naar het volgend niveau kunnen brengen. 

Is uw team een echt team? Zijn de leidinggevenden mensen die daar oog voor hebben en continu aan werken of zijn het goede ‘experten’ die doorgegroeid zijn en door hun ervaring, kennis en anciënniteit een leidinggevende functie uitvoeren?  Slagen deze mensen er in om het menselijke aspect te combineren met de resultaatverwachtingen en het dagdagelijks oplossen van bedrijfsproblemen?

Hefboom #6: Technologie en IT: meer automatisatie, betere beslissingen, minder stress

Symptomen: frustraties; communicatieproblemen; gefrustreerde werknemers vallen uit of verlaten het bedrijf

Slecht functionerende IT-systemen zijn vaak een verborgen bron van frustratie en een oorzaak van slechte communicatie. Werknemers worden dan soms gestuurd op een communicatietraining of cursus mindfulness, geweldloos communiceren of ontstressen. Nog erger: gefrustreerde werknemers vallen vaker uit of verlaten het bedrijf sneller.

Reden te meer dus om ervoor te zorgen dat jouw IT-infrastructuur (ERP, CRM en andere hulpprogramma’s) loopt als een trein. Laat jouw IT dus doen waarvoor het is gemaakt: automatiseren, je beslissingen helpen nemen,  en werkdruk verminderen. 

Stap 4: Engagement en momentum naar SMARTT resultaten

 

Op basis van de gedefinieerde hefbomen en knelpunten, stellen we een concreet actieplan op om uw bedrijf stap per stap te optimaliseren. 

Maar zelfs het beste plan levert geen resultaten zonder betrokken mensen om het plan uit te voeren.

Daarom helpen we je om je mensen mee te krijgen om met goesting, en als team, mee te surfen op het momentum en je bedrijf naar de toekomst te brengen door ervoor te zorgen dat:

 • De “quick wins” die frustraties van mensen weg nemen snel aangepakt worden, om draagvlak en momentum op te bouwen binnen je teams. 
 • De strategie en visie binnen je teams leeft, zodat er geen verwarring is over wie wat moet doen. 
 • Iedereen de nodige middelen en kennis te geven over hoe zaken aangepakt moeten worden.