Wat bedrijfsleiders van consultants willen vs. wat ze krijgen verschilt opmerkelijk. – BlancDemain

Eerder dit jaar hebben 40 bedrijfsleiders zijn ervaring in het samenwerken met consulting en opleiding bedrijven met mij gedeeld.

Wat hebben we daaruit geleerd?

  1. Er zijn 4 problemen die bedrijfsleiders tegenhouden om met dienstverleners te (blijven) werken
  2. Er is één mogelijke alternatieve oplossing die de 4 problemen vermijdt 

Probleem #1. Te weinig ‘in the trenches’ gestaan

Er wordt heel veel theorie gegeven en verkocht, maar we weten allemaal dat de praktische kant of de werkelijkheid van ondernemen nog altijd net iets anders is dan wat in boeken verteld wordt. 
Het lijkt een beetje op die mop van die schaapherder die een consultant tegenkomt waar de clou van de mop is: ‘Je komt als het niet past, dingen vertellen die ik al weet en je kent er tenslotte geen bal van want geef me nu mijn hond maar terug’.
En dat klopt, heel veel consultants hebben geen of te weinig praktijkervaring.  En als ze die al hebben dan is het vaak een specialisatie op één vakgebied. 
Wat bedrijfsleiders nodig hebben zijn mensen die ervaring hebben in hun problematiek en dat is in alles.
In het leiden van een volledig bedrijf en niet enkel bvb. de salesafdeling of de logistieke afdeling. 

Want als men enkel de ervaring in een deelaspect van bedrijfsvoering heeft dan komt het tweede probleem aan bod:

Probleem #2. Focus op één deelaspect van je bedrijf zonder zicht op het totaalbeeld

Dan zie je natuurlijk maar één stukje van de puzzel.

Het grote gevaar van consultants die slecht of slechts in één zaak ervaring hebben is tweevoudig. 
Enerzijds, kan die beperkte ervaring betekenen dat de verkeerde zaken worden aangepakt — of erger nog, dat ze advies geven over zaken die ze niet kennen. En dan komen we terecht bij één van de meest gekende opmerkingen rond consultants en dat is dat ze veel te duur zijn.
In deze gevallen klopt dit ook.  
Anderzijds, kan deze beperkte ervaring leiden tot gebrek van een totaalbeeld van je bedrijf.
Het leiden van een bedrijf is voor mij het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan in mijn professionele carrière. Het aantal parameters die spelen en waar je als bedrijfsleider rekening dient mee te houden zijn zo groot dat het klopt als ze zeggen dat ze niet echt in een consultant geloven en al zeker niet als deze persoon niet een totaalbeeld kan vormen. Want voor je weet hoe je je bestemming wil bereiken, moet je eerst weten waar je staat. 

En het gebrek van het totaalbeeld leidt tot een kernprobleem:

Probleem #3. Aanpakken van symptomen met “one-size-fits-all” oplossingen

In de dagdagelijkse bedrijfsvoering — vooral in de tijden van onzekerheid, disrupties en toenemende prestatiedruk — is het niet ongebruikelijk dat verschillende problemen tegelijkertijd verschijnen. 
Mensen die slecht communiceren, klanten die klagen, leveringen die verloren raken, etc. 
Daarom blijft de onderliggende oorzaak ondergesneeuwd. Eigenlijk is dit een soort paradox.
Het is eigenlijk de rol van een “trusted advisor” om de bedrijfsleider te helpen om bos door de bomen te zien. Maar voor de consultant is belangrijk om terug te kunnen vallen op zijn eigen expertise en methodologie.
Daarom worden dan te vaak “one-size-fits-all” oplossingen voorgesteld die symptomen aanpakken en niet de oorzaken. 

Die eigenlijk een pleister op de wonde zijn. En soms ook zout op de wonde, want:

Probleem #4. Consultants maken het soms complexer dan nodig

Een Belgisch overheidsbedrijf startte in 2019 met een project om zelfsturende teams te maken. 
Binnen de 6 maand dienden ze 2 pilotprojecten te leveren. 
Één in Vlaanderen en één in Wallonië.  De consultants die daar waren voor aangetrokken hadden ook een nieuwe manier ontwikkeld om tot resultaat te komen. 
Ze werkten met scrumteams en sprints om het vooropgestelde doel te bereiken.  Een overheidsbedrijf en scrum…  Een overheidsbedrijf en sprints… 
Het project is geen 6 maand ver geraakt en werd in alle stilte afgevoerd. Natuurlijk niet zonder een hoop geld te kosten. Logisch dat bedrijfsleiders die met hun eigen centen werken dergelijke praktijken niet willen binnentrekken in hun bedrijf.  Ze zouden volledig hun geloofwaardigheid verliezen en finaal waarschijnlijk achteruit gaan ipv vooruit.
 

Sommige consultants kunnen geneigd zijn om bedrijven te gebruiken als testcases voor hun eigen product of methodiek ipv wat de klant echt nodig heeft. Om dit verkocht te krijgen moeten ze de zaken natuurlijk moeilijker voorstellen dan dat ze zijn. Een groot nadeel hierbij is natuurlijk dat bedrijfsleiders van gezonde KMO’s niet naïef zijn.

De alternatieve oplossing die de 4 problemen vermijdt

Gespecialiseerde consultants kunnen een rol spelen op de juiste plaats en de juiste moment.
Maar om de kern van het probleem aan te pakken moet men eerst de volgende 3 stappen doorlopen:

Stap #1: Zicht op het totaalbeeld van je bedrijf. Hoe zit jouw bedrijf in elkaar? Wat zit er allemaal tussen de bestelling en de factuur? Neemt iedereen binnen jouw organisatie zijn verantwoordelijkheid? Is iedereen zich bewust van zijn functie en rol? Wordt er duidelijk en snel gecommuniceerd? 

Wat kan hierbij helpen? Diepgaande interviews met de bedrijfsleider en de sleutelfiguren. Het “organisch organogram” maken om duidelijk te stellen hoe jouw bedrijf werkt en hoe iedereen aan elkaar gelinkt is (zie bijlage). 

Stap #2: Op naar de kern van het probleem. Je hebt een duidelijk beeld van de onderliggende oorzaken nodig, als je acties wil ondernemen die verder reiken dan de symptomen. Met deze inzichten kan je een plan van aanpak met 20% van acties die 80% van resultaten kunnen opleveren. 

Wat kan hierbij helpen? Bekijk 6 frequente bedrijfsvoering knelpunten die vaak verborgen blijven of neem onze gratis SCAN samen met uw team. 

Stap #3: Engagement en momentum naar resultaten. Zelfs het beste plan levert geen resultaten, zonder betrokken mensen om het plan uit te voeren. De bedoeling is om je mensen mee te krijgen om met goesting, en als team, je bedrijf naar de toekomst te brengen. 

Wat kan hierbij helpen? Zorg dat (1) de “quick wins” die frustraties van mensen wegnemen snel aangepakt worden, om draagvlak en momentum op te bouwen binnen je teams. (2) De strategie en visie binnen je teams leeft, zodat er geen verwarring is over wie wat moet doen (3) iedereen de nodige middelen en kennis te geven over hoe zaken aangepakt moeten worden

Zie je nog het bos door de bomen niet? 

Het is niet makkelijk om door een bedrijf te kijken. Om het bos door te bomen te zien. In het Engels hebben ze een mooi spreuk: 

“You can’t read the label when you’re inside the bottle.” 

Vaak staan we gewoon te dicht bij om de zaken van op een afstand te kunnen zien. Daarom hebben bedrijfsleiders soms ook een klankbord nodig. 

Daarom werk ik niet als een gespecialiseerde consultant, maar als ondernemer-mentor, die zelf in de modder stond om met het juiste klankbord om bedrijfsleiders hierbij te helpen. 

Wil je nog liever zelf proberen? 

Juist daarom hebben we onze gratis SCAN ontwikkeld om je te helpen om de verborgen knelpunten bloot te leggen bij je mensen, organisatie en aanpak, om die één per één weg te werken.